Titlul proiectului: "INFIINTARE CENTRU SOCIAL DE ZI SI UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU IN SAT CORNESTI, COMUNA BALESTI, JUDETUL GORJ" - COD SMIS 116705

Denumirea beneficiarului: PARTENERIAT INTRE: COMUNA BALESTI SI ASOCIATIA SFANTUL TOMA

Scopul  si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia, precum si imbunatatirea calitatii vietii pentru persoanele vârstnice.

Proiectul contribuie la realizarea Prioritatii de investie 8.1 – “Investiile în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”, precum si la Obiectivul specific 8.3 – “Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil “persoane vârstnice”, prin infiintarea unui centru social de zi si a unei unitati de îngrijire la domiciliu ce vor asigura dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale, promovând incluziunea sociala, îmbatrânirea activa si protecia persoanelor vârstnice prin facilitarea accesului la servicii sociale. Astfel, toate aceste masuri conducând la o crestere a gradului de acoperire cu servicii sociale în comuna Balesti, judeul Gorj.

Obiective specifice ale proiectului

1. Înfiintarea unui centru social de zi si a unei unitati de îngrijire la domiciliu în comuna Balesti, judetul Gorj

2. Asigurarea accesului la servicii sociale pentru cel putin 200 de persoane vârstnice în centrul social de zi si a unui numar de cel putin 50 de persoane vârstnice pentru unitatea de îngrijire la domiciliu

Rezultatele:

1. 1. centru social de zi si 1 unitate de îngrijire la domiciliu infiintata în comuna Balesti, judeul Gorj

2. Accesul la servicii sociale asigurat pentru 200 de persoane vârstnice în centrul social de zi si pentru 50 de persoane vârstnice in unitatea de îngrijire la domiciliu

Perioada de implementare: 04.01.2017 – 31.07.2021

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):

Valoarea totala Valoarea totala eligibila Valoarea totală contribuție publică Valoare eligibila nerambursabila din FEDR Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului Valoare neeligibila inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
Lider/ total 1.422.514,11 1.297.808,05 1.297.808,05 1.103.136,84 85 168.715,02 13 25.956,19 2 124.706,06